Tags: giay patin, giay-patin

Giảm cân hiệu quả nhờ môn trượt patin

Nguyễn Mạnh Tài | 0 bình luận | Thứ bảy, 23/04/2016 - 08:20

Giảm cân hiệu quả nhờ môn trượt patin

<p> <strong>Trượt patin l&agrave; một lựa chọn kh&ocirc;ng tồi đối với những người kh&ocirc;ng muốn đặt qu&aacute; nhiều &aacute;p lực l&ecirc;n c&aacute;c khớp như khi chạy hoặc muốn c&oacute; sự đổi mới trong lịch tr&igrave;nh giảm c&acirc;n.</strong></p>

giày patin giay truot patin giày trượt patin giay patin

Vì sao an toàn lại quan trọng đối với trẻ khi chơi trượt patin?

Đinh Thị Thảo | 0 bình luận | Thứ sáu, 16/09/2016 - 11:06

Vì sao an toàn lại quan trọng đối với trẻ khi chơi trượt patin?

<p> Trượt patin đ&atilde; trở n&ecirc;n phổ biến đối với trẻ em ở rất nhiều nơi từ th&agrave;nh phố đến c&aacute;c thị trấn . Tr&ograve; chơi n&agrave;y vừa c&oacute; t&iacute;nh thể thao, vừa mang t&iacute;nh nghệ thuật, tạo cho trẻ cảm gi&aacute;c vượt qua thử th&aacute;ch lại thoải m&aacute;i, vui nhộn, nhất l&agrave; khi chơi c&ugrave;ng nh&oacute;m bạn. Tuy nhi&ecirc;n đ&acirc;y cũng l&agrave; tr&ograve; chơi đầy nguy hiểm nếu trẻ kh&ocirc;ng được hướng dẫn những kỹ năng cần thiết v&agrave; thiếu c&aacute;c thiết bị an to&agrave;n trong khi chơi. &nbsp;<br /> <br /> Phần lớn c&aacute;c chấn thương xảy ra với người trượt patin l&agrave; do&nbsp;<strong>kh&ocirc;ng đeo c&aacute;c thiết bị an to&agrave;n</strong>. C&aacute;c chấn thương thường xảy ra ở b&agrave;n tay, c&aacute;nh tay, trầy xước tr&ecirc;n cơ thể, chấn thương ở đầu. Tại Việt Nam nhiều trường hợp trẻ trượt patin tr&ecirc;n đường phố đ&atilde; g&acirc;y n&ecirc;n những tai nạn kh&ocirc;ng đ&aacute;ng c&oacute; cho ch&iacute;nh trẻ trượt patin v&agrave; cả người đi đường. &nbsp;</p>

giày patin giày trượt patin giày trượt patin cougar giày trượt patin giá rẻ giay patin đồ chơi cho bé đồ chơi vận động

Tại sao bạn nên có 1 đôi giày trượt Patin Cougar ?

Lương Kiều Chinh | 39 bình luận | Chủ nhật, 09/02/2014 - 11:29

Tại sao bạn nên có 1 đôi giày trượt Patin Cougar ?

<p> <em><strong>Trượt patin&nbsp;l&agrave; một m&ocirc;n thể thao gi&uacute;p r&egrave;n luyện sự thăng bằng v&agrave; dẻo dai của cơ thể rất cao, hơn thế nữa trượt Patin c&ograve;n đem lại cho bạn những gi&acirc;y ph&uacute;t thư th&aacute;i, c&ograve;n g&igrave; tuyệt vời hơn khi được vi vu tr&ecirc;n 1 đ&ocirc;i&nbsp;gi&agrave;y Patin thong dong tr&ecirc;n đường, cảm gi&aacute;c lướt qua mọi người, lướt qua phố phường, hay dắt theo 1 ch&uacute; c&uacute;n cưng của bạn đi c&ugrave;ng ^^</strong></em></p>

giày patin giày trượt patin giày trượt patin cougar giày trượt patin giá rẻ giay patin đồ chơi cho bé đồ chơi vận động

On TOP